Bi Dergi Sayı 11

CanIı bir kültür, bilgi noksanlıklarını süratle telafi eder. Kültürün, eski nesilden yeni nesile aktarılan bir miras olması onun değişmediği anlamına gelmez. Çünkü miras devralan yeni kuşak yaptığı yenilik ve…

Read more