Bi Dergi Sayı 11

CanIı bir kültür, bilgi noksanlıklarını süratle telafi eder. Kültürün, eski nesilden yeni nesile aktarılan bir miras olması onun değişmediği anlamına gelmez. Çünkü miras devralan yeni kuşak yaptığı yenilik ve…

Read more

Bi Dergi Sayı 1

Bidergi olarak ilk sayımızla siz değerli okuyuculanmızla buluşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ayrıca ilk sayının verdiği heyecanı yaşıyor ve bunu da siz­lerle paylaşmak istiyoruz. Dergimiz 2 aylık periyotlarla siz…

Read more

Bi Dergi Sayı 2

Bidergi olarak ilk soyımızdon sonra okuyucularımızın gösterrniş olduğu ilgi, olumlu eleştirileri dergicilik sektöründe ne kadar doğru adımlar attığımızı göstermiş bulunuyor. Özellikle içeriğimizdeki konu zenginliğinden ve haberleri farklı bakış açısıyla…

Read more